Tempatan

Perkemas kursus bahasa Melayu untuk pelajar asing

Isu pendidikan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar asing bukan baharu. Persoalan ini dibincang dan dibentangkan dalam pelbagai bentuk program bertahun-tahun, namun realitinya banyak kekangan hingga memerlukan langkah segera.

Senario ini boleh dilihat di kebanyakan universiti awam (UA) mahupun swasta yang memandang enteng pendidikan bahasa Melayu untuk pelajar asing.

Untuk berita penuh, sila klik di sini 

Leave a Reply

Related Articles

Back to top button