TempatanTerkini

Kemiskinan berleluasa, ketidakstabilan ekonomi akibat rasuah

SAMPAI bila amalan rasuah ini dapat dinoktahkan? Usahlah ia menjadi tradisi yang buruk untuk diwariskan kepada generasi seterusnya. Sewajarnya dilakukan kempen yang serius untuk membendung gejala yang jahat ini secara besar-besaran serta mengenakan tindakan yang tegas lagi berat kepada mereka yang didapati melakukannya.

Kamus Oxford mendefinisikan rasuah sebagai tingkah laku tidak jujur atau menipu oleh mereka yang berkuasa, yang biasanya melibatkan rasuah. Asal kata korupsi dalam bahasa Inggeris berasal daripada kata Latin korupus, yang merupakan bahagian terakhir daripada korumpere, yang pada akhirnya membawa maksud, memberi rasuah dan menghancurkan. Manakala dalam Kamus Webster perkataan ‘corruption’ membawa maksud sebarang tindakan dan perbuatan yang menjejaskan integriti, kemuliaan ahlak atau prinsip moral; keadaan yang rosak atau keji, hilang kesucian atau integriti, menghalang, kejahatan, tidak suci atau rasuah.

Untuk berita penuh, sila klik di sini

Leave a Reply

Related Articles

Back to top button