Tempatan

Golongan miskin bertambah jika PKP penuh

PETALING JAYA: Bilangan isi ru­mah kategori miskin dijangka meningkat sekiranya Perintah Ka­walan Pergerakan (PKP) penuh dilaksanakan walaupun da­lam tempoh yang singkat ku­rang daripada sebulan untuk mengekang penularan kes Covid-19.

Statistik Jabatan Perangkaan mencatat 405,446 bila­ngan isi rumah kategori miskin direkodkan selepas semakan semula Had Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) kepada RM2,208 tahun lalu, berbanding 16,653 isi rumah menggunakan had RM980 yang dipakai sejak 2005.

Untuk berita penuh, sila klik di sini 

Leave a Reply

Back to top button